Oversættere

 • Ann-Jette Caron

  Ann-Jette Caron

  Ann-Jette Caron (f. 1968) er BA i fransk fra Københavns Universitet. Hun har siden studierne arbejdet med kultur i bred forstand, først som kulturkoordinator på Den Franske Ambassade, senere som scenekunstproducent på danske og internationale produktioner. Ann-Jette Caron oversætter fra fransk til dansk.

 • Anne Brinch

  Anne Brinch

  Anne Brinch (f. 1973) er BA i spansk og retorik fra Københavns Universitet. Har boet i Andalusien som barn, i Madrid som ung og haft spansk som arbejdssprog i størstedelen af sit voksen- og arbejdsliv. Siden 2013 litterær oversætter fra spansk og engelsk. Elsker det spanske sprog og landets kultur; læser, spiser og lytter til så meget spansk som overhovedet muligt – ikke mindst spansk hiphop.

 • Elisabeth Anagnostaki Moestrup

  Elisabeth Anagnostaki Moestrup

  Elisabeth Anagnostaki Moestrup er cand.mag. i Arabisk sprog og kultur og Historie med bifag i Moderne græsk sprog og kultur fra Københavns Universitet; har undervist på Afdeling for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet i moderne arabisk litteratur og sprog. Har gennem et årti oversat romaner, noveller, en enkelt digtsamling og en enkelt børnebog fra arabisk.

 • Hanne Jansen

  Hanne Jansen

  Hanne Jansen (f. 1960) gik i skole i Rom i 70’erne. Hun begyndte som litterær oversætter i 1985 og blev cand.mag. i 1991 med et speciale der bl.a. byggede på analyse af hendes oversættelse af Claudio Magris’ essayroman Donau. Efter sin ph.d. i italiensk og kontrastiv lingvistik er hun nu lektor på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, hvor hun underviser og forsker i forskellige områder inden for oversættelse og sideløbende prøver at få tid til at oversætte.

 • Jacob Jonia

  Jacob Jonia

  Jacob Jonia (f. 1966), opvokset tosproget med dansk og tysk, cand.mag. i tysk og religion, har arbejdet som gymnasielærer og siden 1983 som oversætter, fra 2008 på fuld tid. Har oversat en lang række værker af bl.a. Sigfried Lenz, Hans Magnus Enzensberger og Hans Fallada.

 • Niels Rask Vendelbjerg

  Niels Rask Vendelbjerg

  Niels Rask Vendelbjerg (f. 1955) bor i Reyjavík, har studeret oversættelse og lingvistik ved Islands Universitet og er eksamineret dansk- islandsk translatør og tolk. Arbejder som tolk for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, samt som licenseret guide på Island (med sprogene dansk, engelsk, fransk, islandsk, norsk, svensk og tysk).

 • Ole Eistrup

  Ole Eistrup

  Ole Eistrup (f. 1943) har gennem en årrække oversat et halvt hundrede romaner og faglitterære titler fra engelsk, tysk, fransk, spansk og især portugisisk, fra så forskellige kulturområder som Haiti, Algeriet, Libanon, Mozambique, Angola, Jordan, Indien, Sydafrika, Brasilien mv., for hvilket han blev tildelt Wilsterprisen i 2014.

 • Peter Bugge

  Peter Bugge

  Peter Bugge (f. 1960), er cand.mag. i samfundsfag og tjekkisk, ph.d. på en afhandling om tjekkisk historie i det lange nittende århundrede, adjunkt og siden lektor i Tjekkisk og Europastudier, alt sammen ved Aarhus Universitet, hvor han i dag, efter nedlæggelsen af faget tjekkisk, er lektor i Centraleuropastudier. Har oversat poesi, drama, erindringer og både klassikere og samtidsprosa.

 • René Semberlund Jensen

  René Semberlund Jensen

  René Semberlund Jensen (f. 1974) er cand.mag. i finsk og nordiske sprog og oversætter både voksenlitteratur og børne-og ungdomslitteratur fra finsk, finlandssvensk, svensk, nynorsk og norsk bokmål til dansk. Han har arbejdet og studeret 7 år i Finland, hvor han bl.a. har læst oversættelsesvidenskab på Helsinki Universitet. For Jensen & Dalgaard har René gjort danske læsere bekendte med finske forfattere som Mika Waltari, Juhani Karila, Minna Lindgren og Kristiina Lähde.

 • Signe Lyng

  Signe Lyng

  Signe Lyng (f. 1975) er uddannet folkeskolelærer og cand.mag. i engelsk, og etablerede sig i 2007 som selvstændig oversætter med firmaet Semio. Hun oversætter fra engelsk, fransk, svensk og norsk og har speciale i litteratur fra Irland og Storbritanniens udkanter samt faglitteratur om mad og vin.