Mette Grymer / Mads Christensen
   
  Størst af alt
   
 
Størst af alt er en brugsbog for sørgende. Bogen fortæller om sorg, men rummer tillige to kapitler med spørgsmål, som den sørgende selv kan tænke videre over og eventuelt nedfælde sine svar til. På den måde kan bogen personliggøres og blive til en bog, hvori man bevarer erindringen om det menneske, man har mistet.

Bogen er skrevet i forlængelse af den kristne traditions menneskesyn og særligt inden for en luthersk forståelsesramme. Mette Grymer er sognepræst i Nyborg, sorggruppeleder og uddannet i sjælesorg og gestaltterapi. Mads Christensen er cand.mag. i filosofi og dansk, specialkonsulent for Rigsarkivet.

ISBN: 978 87 7151 222 9
Indbundet - Sider: 85

 

    Køb